fb
twitter
google

Oglas za posao

Društvo “Herceg” d.o.o. Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poslovima DIREKTORA RAČUNOVODSTVENO FINANSIJSKOG SEKTORA 1 (jedan) izvršilac.

Oglas

Društvo “Herceg” d.o.o. Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poslovima

DIREKTORA RAČUNOVODSTVENO FINANSIJSKOG SEKTORA

1 (jedan) izvršilac.

 

Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

1.VSS/VII stepen ekonomskog smjera,

2.Tri godine radnog iskustva na računovodstveno finansijskim poslovima,

3.Položen ispit za certificiranog računovođu,

4.Položen vozački ispit “B” kategorije,

5.Organizacione sposobnosti, znanje, umješnost, naprezanje, odgovornost, fizička i psihička podobnost da se rad izdrži,

6.Poznavanje rada na računaru.

 

Uz prijavu na oglas za prijem u radni odnos dostaviti:

Kratku biografiju,

Kopiju diplome o završenom fakultetu,

Potvrdu o radnom iskustvu,

Dokaz o položenom ispitu za certificiranog računovođu,

Dokaz o položenom vozačkom ispitu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

“HERCEG” d.o.o. SREBRENIK, ulica Industrijska bb, 75350 Srebrenik.

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalne uslove iz oglasa biće obavljen intervju i provjera vještina za obavljanje poslova, na osnovu kojeg će se izvršiti konačan odabir kandidata koji će biti primljen u radni odnos.

 

Kandidat koji bude odabran za prijem u radni odnos, naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje da je sposobni za rad.

 

Oglas ostaje otvoren do 23.01.2017. godine.

 

Za prijave putem pošte, kao dan zaprimanja važit će žig otpreme do zaključno sa naznačenim datumom do kada je otvoren oglas.

Pogledajte neke od ostalih novosti

Obilježeno 18 godina od prvog PVC prozora i vrata HERCEG i saradnje sa TROCAL-om HER2133 Picture2

Obilježeno 18 godina PVC prozora i vrata HERCEG i saradnje sa TROCAL-om

Naš slogan nije bez razloga „broj 1. za prozore i vrata u BiH“, to dokazuju i statistički podaci koje smo sumirali za godinu koja je iza nas. DSC0615 Picture2

 

Delegacija Fonda za razvoj KSA i Ministarstva finansija i trezora BiH posjetili općinu Srebrenik 530498222960807881694491939173n.jpg Picture2

Dana 20.11.2013.godine, delegacija Fonda za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH, posjetili su općinu Srebrenik .

Novo vozilo u voznom parku Herceg d.o.o. - Iveco Daily 75C15L sa tovarnim prostorom od 2860mm Picture2

Da bi naše isporuke proizvoda iz našeg asortimana postale još efikasnije krajem 2013.

Društvo “Herceg” d.o.o. Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poslovima DIREKTORA RAČUNOVODSTVENO FINANSIJSKOG SEKTORA 1 (jedan) izvršilac. Oglas Picture2

Društvo “Herceg” d.o.o.

slopu redovnih edukacija u firmi "Herceg" d.o.o. Srebrenik je 03.04.2014. godine održana eksterna edukacija na temu "Montaža prozora i vrata po RAL smijernicama". HER4685 Picture2

U slopu redovnih edukacija u firmi "Herceg" d.o.o.

U izgradnju izložbeno-prodajnog salona i obradno reznog centra Herceg Srebrenik uložio 1,5 miliona salon Picture2

U sklopu obilježavanja 21.

U pogon pušten obradno rezni centar SCHIRMER ... DSC0115 Picture2

U sklopu investicija i proširenja proizvodnih kapaciteta u Herceg d.o.o.